Dozvola za MMSI radio - za VHF, AIS, radar i EPIRB

Kao što ste verovatno svesni, zakon je obavezan da u svakom trenutku na vaš brod ima dozvolu MMSI-radio licence. Zakon je obavezan da u svakom trenutku ima licencu za MMSI, tako da preporučujemo našim klijentima da dobiju ovo tokom podnošenja zahteva za dokument o vlasništvu vašeg broda. Imati licencu za MMSI da bi došlo do problema prilikom proveravanjem lokalnih vlasti.

Ne morate da radite bilo koji kurs da biste dobili dozvolu, sve što nam treba su neke informacije o vama i vašem brodu koji se mogu popuniti na narudžbi. Popunite formular, izvršite uplatu i isti dan, imate radio sertifikat o MMSI radiju za vaš brod koji važi za sve zemlje širom sveta.

Pružamo dozvole za MMSI koje izdaju vlade sad i Velike Britanije. Oboje nemaju ograničenja u vašoj nacionalnosti ili na osnovu kojih se zastava nalazi na vašem brodu i važi već 10 godina. Potrebno nam je samo 1 dan da dobijete vašu licencu.
kakva vam je licenca MMSI potrebna za međunarodne vode?
Ako koristite brod u međunarodnim vodama (čak i Bahama ili Kanada) biće vam potrebna međunarodna MMSI licenca. Da biste nabavili svetsku važeću MMSI licencu koja važi u svim međunarodnim vodama, imate 2 mogućnosti:
licenca koju izdaje britanska telekomunikaciona kompanija 169 USD sa registracijom broda (215 USD bez):
Takođe vam možemo ponuditi i svetsku MMSI koje izdaje britanska telekomunikaciona uprava. Ova zvanična radio licenca će važiti za upotrebu sa VHF, AIS i EPIRB na vašem brodu i nije bitno na osnovu koje ZASTAVICE su trenutno REGISTROVANE.
licenca koju je izdao US FCC 349 USD:
Takođe možemo da vam ponudimo MMSI koji je izdala američka kompanija FCC Telekom. Ova zvanična radio licenca će važiti za upotrebu sa VHF, AIS i EPIRB na vašem brodu i važeća je samo za nas brodove označene zastavicom.
 

Prihvaćeni su svi međunarodni načini plaćanja

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • PayPal